Location: Home  >  Publications  >  Honor

Nano Star, LAN

Tao Zhang, Mengqi Zeng (2016); Qin Zhang, Lei Fu (2015); Lifang Tan, Mengqi Zeng (2014); Jiao Wang (2013)

"Hall of Fame" of Wuhan University

Mengqi Zeng (2017), Qin Zhang (2018)

"Academic Star" of Wuhan University

Mengqi Zeng (2015), Qin Zhang (2018)

First prize of "Academic innovation of postgraduate" of Wuhan University

Qin Zhang (2017); Mengqi Zeng (2016)

"Creative research award of Daoyu Liu" of Wuhan University

Tao Zhang, Lei Fu (2017); Qin Zhang (2016)

Grand prize of National "Challenge Cup"

Chenxiao Wang, Xiaoyang Liang, Qiqi Zhang, Min Ju, Junlai Zuo, Ding Xu,Weiyin Chen, Zemian Ren (2017)

National scholarship (Postgraduate)

Mengqi Zeng, Yao Xiao (2017); Lei Fu (2016); Lifang Tan, Tao Zhang (2015); Mengqi Zeng (2014)

First prize of National "Challenge Cup"

Linfeng Chen, Jingwen Deng, Jinxin Liu, Jilun Liu, Yao Xiao, Xuanye Leng, Zhizhi Kong, Lingxiang Wang (2015)

Second prize of "Academic innovation of postgraduate" of Wuhan University

Jinxin Liu (2017)

Excellent postgraduates of Wuhan University

Mengqi Zeng, Tao Zhang, Qin Zhang, Hui Cao, Yao Xiao, Wenjie Wang (2017); Qin Zhang, Lifang Tan, Bei Jiang (2016); Lifang Tan (2015)

Titled Scholarship of Wuhan University

Yunxu Chen (Blue Moon, 2017); Wenjie Wang, Qiqi Zhang (Yiwei, 2016); Yinghui Xue (Blue Moon, 2016); Xuebo Hu (Yiwei, 2015)

First prize of excellent scientific achievements of Hubei province

Yao Xiao (2016); Mengqi Zeng (2013)

Excellent report award of academic conference

Mengqi Zeng (Excellent poster award of Nano-chemistry Frontier Forum, Peking University, 2017); Tao Zhang (Excellent poster award of Chemistry Development and Frontier Postgraduate Forum, Peking University, 2017); Mengqi Zeng (Excellent Speaker of Graphene Forum, 2016); Lifang Tan (Excellent Poster of Chemical Society, 2016); Mengqi Zeng (Excellent Poster of Chemical Society, 2014)

Youth Scholar of the Yangtze River, Ministry of Education

Lei Fu (2016)

Other Awards of Lei Fu

Distinguished Young Scholar” of Wuhan University (2017), Youth May 4th Medal” of Wuhan University (2017), Excellent young scientists and technologists of Wuhan (2014), Specialized expert of Hubei province (2013), Youth Chemistry Award of Chinese Chemistry Association (2012), Nominated by the 100th excellent doctor degree dissertation in China (2008), Excellent Doctorial Dissertation Award of Chinese Academy of Sciences (2007), President Special Award of Chinese Academy of Sciences (2005).

Inform
Recruit
BBS
Address:College of chemistry and molecular sciences Wuhan University, North 118 & East 101/201
Email:leifu@whu.edu.cn
Access: times