Yumin Da#, Jinxin Liu#, Lu Zhou, Xiaohui Zhu, Xiaodong Chen*, Lei Fu*, "Engineering 2D Architectures towards High-Performance Microsupercapacitors", Adv. Mater. 2018, 30, 1802793.

TOC_副本.jpg