Mengqi Zeng#, Hui Cao#, Qiqi Zhang, Xiaowen Gao, Lei Fu*, "Self-Assembly of Metal Oxide Nanoparticles in Liquid Metal toward Nucleation Control for Graphene Single Crystal Arrays", Chem 2018, 4, 626-636. {媒体报道:X-Mol}