Qin Zhang, Zemian Ren, Nian Wu, Wenjie Wang, Yingjie Gao, Qiqi Zhang, Xiangnan Sun, Lin Zhuang, Jing Shi, Lei Fu*, "Nitrogen-Doping induces Tunable Magnetism in ReS2", npj 2D Mater. Appl. 2018, 2, ASAP.